โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย
บริการทำวีซ่า
บริการทำวีซ่า
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อังกฤษ
กรุ๊ปส่วนตัว
กรุ๊ปส่วนตัว

เฟอร์เฟค ฮอริเดย์ by บุญทรัพย์ทัวร์ Tel: 02-0003835-6, 02-02-9987341-2 Mobile: 091-881-8991


หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา วิธีการชำระเงิน เทคนิคการเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยวตรวจสอบภูมิอากาศ

รายการทัวร์ที่คุณเลือก
รายการ ราคา จำนวน รวม
ยังไม่มีรายการทัวร์ที่คุณเลือก
จำนวนเงิน   0
 • ส่งคำสั่งจองทัวร์
 • แก้ไขรายการ
 • ข้อมูลแนะนำทัวร์ท่องเที่ยว
  แผนที่บริษัท

  วีซ่า นิวซีแลนด์

  รหัสทัวร์ : BSV 04 NEWZ
  ชื่อทัวร์ : วีซ่า นิวซีแลนด์
  รายละเอียด :
  จดหมายรับรองการทำงาน หรือ จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา ที่่ต้องเป็นภาษาอังกฤษ เอกสารอื่นๆที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ ที่เป็นภาษาไทย ไม่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ยกเว้นแต่ทางสถานทูตขอเพิ่มเติมเป็นกรณีๆไป 1. แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ท่องเที่ยว หรือ ธุรกิจ , อื่นๆ ให้เลือก 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมสำเนา 1 ชุด 3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 2 รูป 4. หลักฐานการทำงาน - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร 6. ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียมใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตรของบุตร พร้อมทั้งสำเนามาให้พร้อม 7. เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ที่เดินทางคนเดียวหรือ เดินทางกับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่นหนังสืออนุญาตเดินทาง จากผู้ปกครองทั้งสองคน พร้อมยื่นสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ปกครองมาประกอบด้วย 8. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน 9. หลักฐานการจองที่พักหรือโรงแรมในนิวซีแลนด์ 10. จดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศนิวซีแลนด์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ) **หมายเหตุ : กรณียื่นพร้อมกัน พ่อ,แม่,ลูก อายุไม่เกิน 19 ปี กรอกฟอร์ม 1 ชุด และ ชำระค่าวีซ่าเพียง 1 ท่านเท่านั้น - ค่าธรรมเนียมวีซ่านิวซีแลนด์ 4,300 บาท (USD140) - ค่าธรรมเนียมของศูนย์รับยื่น 800 บาท รับ เงินสด , Bank Draft และ Credit Card ถ้าเป็นแคทเชียร์เช็ค สั่งจ่ายบริษัท " TT Aviation Co. ltd." ชื่อบัญชี TT Aviation Co. ltd. ธ.กสิกรไทย (ออมทรัพย์ ) เลขบัญชี : 7892 274 392, สาขา สีลม ในกรณีที่อยู่เกิน 6 เดือนต้องตรวจสุขภาพ ตาม ร.พ. ที่ทางสถานทูตรับรอง ใช้ระยะเวลาในการอนุมัติวีซ่าประมาณ 7 วันทำการ ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์ (TT VISA SERVICE CENTRE ) 140/41 (19D) ตึก ITF Tower ชั้น 19 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 Tel: 02-236-7138 Fax: 02 236 7142 Email: ttsbangkoknz@ttsvisas.com Website: www.ttsnzvisa.com เวลาทำการของศูนย์รับยื่นวีซ่า : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
  ราคา : 0 บาท/ ท่าน
  สั่งซื้อ : ท่าน  ตั๋วเครื่องบินในประเทศราคาพิเศษ

  ทัวร์อเมริกา แคนนาดา นิวยอร์ก ไนแอกการ่า 10วัน6คืน

  a>>AaA?Ne1?Oe1eOE1a??O??O-?AN3/4Ai?NCAi
  ข้อมูลแนะนำทัวร์ท่องเที่ยว
  สินค้ามือ 2
  แนะนำสถานีรถโดยสาร
  ข้อมูลสถานฑูตประเทศต่างๆ
  ข้อมูลแต่ละประเทศ
  hotel & resort
  Restuarant & Fast food
  ชำระเงินออนไลน์
   
  ดาวน์โหลด Acrobat Reader
  ยินดีรับบัตรVISA-MASTER CARD
   

  Copyright ©2015 All Rights Reserved จัดการเว็บไซต์

  Home | About us | Contact us| Payment | Tip 4u trips