โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย
บริการทำวีซ่า
บริการทำวีซ่า
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อังกฤษ
กรุ๊ปส่วนตัว
กรุ๊ปส่วนตัว

เฟอร์เฟค ฮอริเดย์ by บุญทรัพย์ทัวร์ Tel: 02-0003835-6, 02-02-9987341-2 Mobile: 091-881-8991


หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา วิธีการชำระเงิน เทคนิคการเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยวตรวจสอบภูมิอากาศ

รายการทัวร์ที่คุณเลือก
รายการ ราคา จำนวน รวม
ยังไม่มีรายการทัวร์ที่คุณเลือก
จำนวนเงิน   0
 • ส่งคำสั่งจองทัวร์
 • แก้ไขรายการ
 • ข้อมูลแนะนำทัวร์ท่องเที่ยว
  แผนที่บริษัท

  วีซ่า เยอรมัน

  รหัสทัวร์ : BSV 11 GER
  ชื่อทัวร์ : วีซ่า เยอรมัน
  รายละเอียด :
  เอกสารประกอบการยื่น วีซ่าเยอรมัน 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 2. หนังสือเดินทาง (passport) ที่มีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า (พร้อมสำเนา 1 ชุด) 3. รูปถ่ายสี ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ 4. หลักฐานการทำงาน (พร้อมสำเนา 1 ชุด) - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวันลาหยุดงาน หรือ - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 5. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร (พร้อมสำเนา 1 ชุด) 6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม 7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (หรือ ให้ทางเราจัดหาให้) 8. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร (พร้อมสำเนา 1 ชุด) 9. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง 10. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศเยอรมัน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ) ** หมายเหตุ : ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวด้วยตนเอง และต้องนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ 1900 222 343 ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 9 บาทต่อนาที วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. : ผู้เดินทางที่ขอวีซ่าธุรกิจ สามารถให้ผู้อื่นยื่นขอวีซ่าแทนได้ : ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมัน 2,400 บาท และ เด็ก อายุ 6 -12 ปี:1,400 บาท (กรุณาเตรียมเงินให้พอดี ไม่มีทอน) : ระยะเวลาในการพิจารณาและอนุมัติวีซ่า ประมาณ 3-5วัน : ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย 9 ถนนสาทรใด้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02 2879000 โทรสาร 02 2856232 เว็บไซต์ http://www.bangkok.diplo.de/Vertretung/bangkok/th/Startseite.html เวลาทำการ แผนกวีซ่า วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-11.30 น.
  ราคา : 0 บาท/ ท่าน
  สั่งซื้อ : ท่าน  ตั๋วเครื่องบินในประเทศราคาพิเศษ

  ทัวร์อเมริกา แคนนาดา นิวยอร์ก ไนแอกการ่า 10วัน6คืน

  a>>AaA?Ne1?Oe1eOE1a??O??O-?AN3/4Ai?NCAi
  ข้อมูลแนะนำทัวร์ท่องเที่ยว
  สินค้ามือ 2
  แนะนำสถานีรถโดยสาร
  ข้อมูลสถานฑูตประเทศต่างๆ
  ข้อมูลแต่ละประเทศ
  hotel & resort
  Restuarant & Fast food
  ชำระเงินออนไลน์
   
  ดาวน์โหลด Acrobat Reader
  ยินดีรับบัตรVISA-MASTER CARD
   

  Copyright ©2015 All Rights Reserved จัดการเว็บไซต์

  Home | About us | Contact us| Payment | Tip 4u trips