โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย
บริการทำวีซ่า
บริการทำวีซ่า
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อังกฤษ
กรุ๊ปส่วนตัว
กรุ๊ปส่วนตัว

เฟอร์เฟค ฮอริเดย์ by บุญทรัพย์ทัวร์ Tel: 02-0003835-6, 02-02-9987341-2 Mobile: 091-881-8991


หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา วิธีการชำระเงิน เทคนิคการเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยวตรวจสอบภูมิอากาศ

รายการทัวร์ที่คุณเลือก
รายการ ราคา จำนวน รวม
ยังไม่มีรายการทัวร์ที่คุณเลือก
จำนวนเงิน   0
 • ส่งคำสั่งจองทัวร์
 • แก้ไขรายการ
 • ข้อมูลแนะนำทัวร์ท่องเที่ยว
  แผนที่บริษัท

  วีซ่า อินเดีย

  รหัสทัวร์ : BSV 12 INDIA
  ชื่อทัวร์ : วีซ่า อินเดีย
  รายละเอียด :
  เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า อินเดีย แบบฟอร์มออนไลน์คำร้องขอวีซ่าอินเดียที่กรอกข้อมูลครบถ้วน หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2นิ้ว x 2นิ้ว จำนวน 1 รูป ผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ต้องแสดงสำเนาใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit) จดหมายรับรองการทำงานที่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง และ หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศอินเดีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็ก) ใบจองโรงแรม ใบจองตั๋วเครื่องบิน แผนการเดินทาง หรือ โปรแกรมในการท่องเที่ยว หมายเหตุ : ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง (ต้องมีหนังสืิอมอบอำนาจภาษาอังกฤษ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ) : ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย สำหรับหนังสือเดินทางไทย - วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist) - อายุวีซ่า 6 เดือน 1,700 บาท - ชาวต่างชาติเสียเพิ่ม +400 บาท - วีซ่าธุรกิจ (Business) - 8,200 บาท - ชาวต่างชาติเสียเพิ่ม +400 บาท - ค่าดำเนินการของศูนย์ IVS Service 15 บาท - ค่าบริการสถานฑูต 70 บาท : ระยะเวลาในการพิจารณาและอนุมัติวีซ่า 3 - 5 วันทำการ (สำหรับหนังสือเดินทางไทย และ หนังสือเดินทางชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาตทำงาน อายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป 6 - 8 วันทำการ (สำหรับหนังสือเดินทางชาติอื่นๆที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาตทำงาน อายุน้อยกว่า 3 ปี : ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ราชการ องค์การสหประชาชาติ ให้ยื่นขอวีซ่าที่ สถานทูตอินเดีย สุขุมวิท ที่อยู่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอินเดีย Indian Visa and Passport Application Centre ( IVS GLOBAL Pvt. Ltd.) อาคาร 253 อโศก ชั้น 22 ถนนสุขุมวิท สุขุมวิทซอย 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (ใกล้กับโรงพยาบาลจักษุรัตนิน) โทรศัพท์ : 02-6641200 โทรสาร : 02-6641201 อีเมล์ : infothai@ivsglobal.in เว็บไซต์ : http://www.indiavisathai.com/ วันและเวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 14.00 น. สำหรับยื่นวีซ่า : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30 น. - 17.30 น. สำหรับรับหนังสือเดินทางคืน สถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย เลขที่ 46 ซ.ประสานมิตร ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 Tel: 02-2580300-5 Fax : 02-2584627, 02-2621740 Website : http://www.indianembassy.in.th/index.php
  ราคา : 0 บาท/ ท่าน
  สั่งซื้อ : ท่าน  ตั๋วเครื่องบินในประเทศราคาพิเศษ

  ทัวร์อเมริกา แคนนาดา นิวยอร์ก ไนแอกการ่า 10วัน6คืน

  a>>AaA?Ne1?Oe1eOE1a??O??O-?AN3/4Ai?NCAi
  ข้อมูลแนะนำทัวร์ท่องเที่ยว
  สินค้ามือ 2
  แนะนำสถานีรถโดยสาร
  ข้อมูลสถานฑูตประเทศต่างๆ
  ข้อมูลแต่ละประเทศ
  hotel & resort
  Restuarant & Fast food
  ชำระเงินออนไลน์
   
  ดาวน์โหลด Acrobat Reader
  ยินดีรับบัตรVISA-MASTER CARD
   

  Copyright ©2015 All Rights Reserved จัดการเว็บไซต์

  Home | About us | Contact us| Payment | Tip 4u trips